Podlaskie AGRO

Produkcja roślinna

Weź to na chłodno

Flint rośnie trochę szybciej niż dentTermin siewu kukurydzy to beznakładowy czynnik, który ma ogromny wpływ na wielkość plonu. W dużym stopniu determinuje go typ kukurydzy. Wybrać flint czy dent?
Odmiany kukurydzy, dostępne na polskim rynku, wywodzą się z dwóch podstawowych linii hodowlanych. Jedną jest typ dent tzw. genetyka amerykańska, a drugą linią typ flint tzw. genetyka europejska. Na ich bazie tworzy się formy pośrednie z przeważającą cechą flint lub dent. Przewaga konkretnej cechy ma wpływ na sposób uprawy danej odmiany.
Choć kukurydza jest generalnie rośliną ciepłolubną, to do właściwego kiełkowania nasion potrzebuje różnej temperatury gleby w zależności od tego czy siejemy ziarno typu flint czy dent. Te pierwsze mogą być wysiane w nieogrzaną glebę, czyli w 5-6 °C na głębokości siewu, dlatego możliwy jest wczesny siew. W takiej sytuacji warto zwiększyć obsadę roślin o 5 % od obsady oczekiwanej. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń wcześnie wysianych roślin przez przymrozki.
Odmiany typu flint np. Vitores FAO 200, Codiview FAO 210 i Codinan FAO 220 doskonale sprawdzą się w skrajnych rejonach uprawy kukurydzy w Polsce (rejon północny i płn.-wsch.), a także tam, gdzie gleby są zwięzłe i zimne. Wspomniane odmiany, dzięki przewadze genów flint, przy wczesnych siewach będą równo wschodziły. Równe wschody to równe rośliny, a  jakże często widzimy na polu rośliny o różnej wysokości. Różna wysokość roślin to nierówne dojrzewanie, problemy z wilgotnością i jakością ziarna. Należy podkreślić, iż przewagę genów flint ma również odmiana Codigip FAO 260. Może ona być z powodzeniem siana i zbierana na ziarno nawet w północnej części województwa mazowieckiego. Ziarno kukurydzy typu flint oddaje wcześniej wodę niż ziarno typu dent, ponadto charakteryzuje się okrągłym kształtem i grubą warstwą bielma szklistego. Jest przydatne jako pasza treściwa, w szczególności do żywienia wysoko wydajnego bydła mlecznego.
Natomiast odmiany typu dent należy wysiewać, gdy temperatura gleby na głębokości siewu osiągnie 8-12 °C. Genetyka amerykańska lepiej sprawdza się na glebach lżejszych, szybko nagrzewających się. Kukurydza typu dent, jeśli jest wysiana w odpowiednio nagrzaną glebę, szybko kiełkuje i bardzo szybko rośnie. Szybki wzrost powoduje, iż często już na początku czerwca nie widać wzrostowych różnic pomiędzy flintem, a dentem. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu dent z racji luźnego ułożenia skrobi w ziarniaku lepiej oddaje wodę podczas suszenia. Niewątpliwie jest to istotna przewaga nad kukurydzą typu flint.
Podsumowując powyższą charakterystykę odmian kukurydzy o typach flint i dent nasuwa się myśl, że warto siać odmiany, które zawierają połowę jednych i połowę drugich cech. Hodowla IGP Polska ma również w swojej ofercie takie nasiona. Odmiany: Oxana FAO 230, Fatale FAO 240 i Quentin FAO 240 łączą w sobie mieszankę tych cech, co niewątpliwie przekłada się na rekordowe wyniki plonowania.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Świstek, IGP Polska

Jesteś tutaj: Strona główna Artykuły Uprawa Weź to na chłodno